Vilkår | Nettlån
Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Nettlane.com er en uavhengig finansportal. Nettsiden er drevet med et kommersielt formål. Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet. Vi sammenligner kun banker som er lisensierte finans – og kredittselskaper regulert av Finanstilsynet. Tjenesten er helt gratis og alle lånesøknader hos våre samarbeidspartnere er helt uforpliktende.

Søk ikke lån hvis du ikke har noen inntekt eller tror du vil ha problemer med å betale tilbake gjelden innen avtalt tid.

Ansvarsfraskrivelse

Denne nettsiden er kun en ren informasjonsside om lån, kreditt og finans. Selv om vi prøver å holde priser og informasjon oppdaterte, kan vi ikke garantere dette til enhver tid. Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil. Undersøk derfor alltid respektive låneselskapenes regler, vilkår og lånebetingelser før du søker om lån.

Nettlane.com tar ikke ansvar for eventuelle konflikter i forbindelse med lån. Alle typer avtaler og overenskomster som er inngått,
er mellom lånetilbydere, kredittselskap og deg som lånetaker. Nettlane.com kan ikke stilles til ansvar for erstatninger for skader eller anses som delaktig i eventuelle tvister mellom deg som lånetaker og selskapet som betaler ut lånet. Vi har ingen form for initiativ i avtalen(e) som skrives mellom deg som lånetaker og det kredittselskapet du låner penger fra. Nettlane.com er kun ansvarlig for dette nettstedet og dets innhold.

Endring av vilkår og regler

Fra tid til annen kan bakenforliggende forhold bli endret, og avtalens regler og vilkår vil da bli behørig oppdatert. Endringer trer øyeblikkelig i kraft, og det forutsettes at alle slike endringer er godtatt av deg uten egen varsling fra nettlane.com.© 2024 Nettsiden er drevet med et kommersielt formål. Les våre retningslinjer og Cookie-politikk