Cookie politikk | Nettlån
Informasjonen på nettsiden skal ikke betraktes som fullt dekkende for de produkter som finnes på markedet.

Cookie politikk

«Ved å benytte denne hjemmeside, www.nettlane.com, aksepterer du, at vi bruker cookies og våre
vilkår
»

Denne hjemmeside er drevet av: Spexer AB i Sverige.


Personvern

Når du bruker nettlane.com kan du være trygg på at vi ikke samler informasjon om deg og din bruk av nettsiden som kan identifisere deg som person. Det eneste vi bruker av cookies/tracking er det som er å anse som standard for nær sagt alle internettsider:


1.1 Hva er cookies?

En cookie er en liten datafil, som vi gjemmer på pc-en din, for å lagre informasjon under ditt besøk, og for å kunne gjenkjenne pc-en. En cookie er ikke et program og inneholder ingen virus.

1.2 Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nødvendig for å få hjemmesiden til å fungere i relasjon til login, prissjekk og bestilling av frakt. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, så vi løpende kan optimere og målrette hjemmesidens for dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du er logget inn, hvilke priser du har søkt på, og om du tidligere har besøkt siden. Våre cookies er delt i fem typer. Nødvendige cookies, preferansecookies, drifts/opptimaliseringscookies, marketingscookies. Vi bruker Google Analytics for å analysere hvordan brukerne anvender hjemmesiden. De opplysningene som cookien innsamler om ditt bruk, som f.eks trafikkdata (IP-adresse), sendes til og lagres på Googles servere i USA. Du kan fravelge cookies fra Google Analytics her: *hjemmeside*

1.3 Sådan avviser du cookies

Du kan altid avvise cookies på din pc ved å endre innstillingene i din browser. Der du finner innstillingene avhenger av hvilken browser du anvender. Men du skal være oppmerksom på, at hvis du gjør dette, kan det skje at hjemmesiden ikke fungerer opptimalt, der noen krever å huske de valg du gjør.

1.4 Sletting av cookies

Ønsker du å helt unngå cookies, skal du slå fra cookies i browseren din eller slette cookies som du tidligere har akseptert, kan dette gjøres ved å finne din browsers hjelpefunksjon eller support side og deretter følge veiledningen.

1.5 Spørsmål og klageveiledning

Har du kommentarer eller spørsmål i forbindelse med vår informasjon og/eller behandling av personlige opplysninger, er du velkommen til at kontakte oss på info[at]spexer.se

Persondatapolitikk

Ved å benytte denne hjemmeside www.nettlane.com aksepterer du, at nettlane.com – behandler personopplysningene dine i henhold til denne datapolitikk.

2.1 Innsamling av opplysninger på hjemmesiden

 

 

Cookies

Hjemmesiden anvender cookies jf. avsnitt 1. Cookiespolitikk

IP-adresser og browserinnstillinger

I forbindelse med hvert besøk på hjemmesiden, registreres din pc’s brukte IP-adresse og browserinnstilling. Din IP-adresse er adressen på den pc du anvender til å besøke hjemmesiden. Browserinnstillinger er f.eks. den browser type du anvender, browserspråk, tidssone mv. IP-adressen og browserinnstillinger registreres for å sikre at nettlane.com altid kan finne tilbake til den anvendte pc, såfremt der skulle skje misbruk eller ulovligheter i forbindelse med besøket eller anvendelsen av hjemmesiden. IP-adressen benyttes dessuten for å fastslå din omtrentlige lokasjon (på by-nivå)

2.2 Dataansvar

Opplysninger, som nettlane.com er dataansvarlig for.

Nettlane.com er dataansvarlig i forhold til de stamdata, du inntaster i forbindelse med din oprettelse av profil eller tilmelding av nyhetsbrev, dvs. navnet ditt, passordet ditt, e-posten din , samt i forhold til registrering av din IP-adresse.

Opplysninger, som du er dataansvarlig for.

For innhold og opplysninger av profilen din på Sosiale nettverk er du selv dataansvarlig.

Hjemmesider, som linkes til

Hjemmesiden inneholder links til andre hjemmesider. Vær oppmerksom på at du, ved å klikke på disse links blir ført til en annen hjemmeside, som nettlane.com ikke er ansvarlig for. Vi oppfordrer deg til å altid lese disse hjemmesiders persondatapolitikk, der deres prosedyrer for innsamling og behandling av personopplysninger kan adskille seg fra vår hjemmeside.

2.3 Databehandler

nettlane.com anvender en ekstern virksomhet for å gjøre den tekniske drift av hjemmesiden. Denne virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de andre personopplysninger, som nettlane.com er dataansvarlig for.

Ved aksept av denne persondatapolitikk aksepterer du at nettlane.com også lar data, som du er dataansvarlig for, behandle av samme databehandler.

Databehandleren handler alene etter instruks fra nettlane.com. Du gir ved aksept av disse betingelser nettlane.com fullmakt til å gi slik instruksjon til databehandleren, som er nødvendig for behandling av dataene i overensstemmelse med denne persondatapolitikk og som er formålet med brukeren av hjemmesiden.

Databehandleren har valgt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhetsforvaltninger mot, at opplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes eller forringes, samt mot, at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller behandles i mot lov om behandling av personopplysninger. På din anmodning – og mot behandling av databehandlerens til enhver tid gjeldende timepriser for et slikt arbeide – gir databehandleren deg tilstrekkelig opplysninger til, at databehandleren kan påvise at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er valgt.

2.4 Sikkerhetstiltak

nettlane.com vil sørge for, at de innsamlede opplysninger, inklusiv personopplysninger, behandles varsom og beskyttes i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder. Nettlane.com undersøker jevnlig sine systemer for sårbarhet og angrep, men internettet er ikke 100 % sikkert, og nettlane.com kan derfor ikke garantere for sikkerheten av den informasjon, som du transmitterer til nettlane.com

2.4 Innsikt, beriktigelse og sletting

Innsikt

Såfremt du retter henvendelse til Nettlane.com, opplyser Nettlane.com, hvilke opplysninger Nettlane.com som behandler om deg, hvilket formål behandlingene har, hvem som mottar opplysningene, og hvor opplysningene kommer fra.

Henvendelse om ovenstående vil alene bli besvaret, såfremt det er forløpt mer enn 6 måneder fra din siste henvendelse, med mindre du kan godtgjøre en særlig interesse i å få opplysningene tidligere.

Beriktigelse og sletting

Oppdager du, at de opplysningene, som Nettlane.com som dataansvarlig behandler om deg, er feilaktig eller villedende, vil nettlane.com gjøre rettelse på din begjæring. Du opfordres til at selv – om det er muligt – å gjøre rettelser av slike feil.

Innhold og opplysninger på hjemmesiden, som du selv er ansvarlig for, kan du til enhver tid selv beriktige og slette. Hvis dine personlige opplysninger endrer seg, eller hvis ikke du lenger ønsker at du fremgår på hjemmesiden, er det således muligt å oppdatere eller slette opplysningene ved å logge på din bruker.

Når din profil slettes, slettes alle data, som ligger under din brukerprofil, herunder dine stamdata og eventuelle anmeldelser.

Nettlane.com forebeholder seg retten til å sperre for bruken av profilen din og/eller slette denne, såfremt det skjer under urettmessig bruk av vår service.

7 Ændring av persondatapolitikk

Nettlane.com kan til enhver tid og uten varsel endre denne persondatapolitikk med virkning for fremtiden. Ved slike endringer skjer det orientering av hjemmesidens brukere i forbindelse med brukerens log inn på hjemmesiden.

8 Henvendelser vedrørende hjemmesiden eller persondatapolitikken

Hvis du har spørsmål til nærværende persondatapolitikk, vår behandling av personopplysninger, beriktigelse eller ditt forhold til oss, er du velkommen til å kontakte oss på: info[at]spexer.se© 2024 Nettsiden er drevet med et kommersielt formål. Les våre retningslinjer og Cookie-politikk